ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 42 ราย ในประเทศ 39 มาจากตปท.3 เสียชีวิตเพิ่ม1

19

ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 42 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 39 ราย จากการตรวจระบบเฝ้าระวังและบริการ 35 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุก 4 ราย กลับจากต่างประเทศ 3 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย พบประวัติเดินทางไปตลาดพรพัฒน์ ซื้อของกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 2 มี.ค.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 42 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 39 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 35 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 4 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 3 ราย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สาธาณรัฐเซอร์เบีย 1 ราย เยอรมนี 1 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 96 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน

สหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 84 เป็นผู้ป่วยชายไทย 92 ปี ภูมิลําเนา จังหวัดปทุมธานี โรคประจําตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ มีประวัติไปซื้อของกับแม่ค้าผู้ที่ได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดพรพัฒน์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ต่อมา เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เหนื่อย ไปรับการรักษาที่ รพ.ใน จ.ปทุมธานี และ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาใน รพ. ต่อมา วันที่ 23 ก.พ. มีอาการเหนื่อยมากขึ้น จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ อาการแย่ลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตในวันที่ 28 ก.พ. 64

ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ จากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 35 ราย มากสุดที่ จ.สมุทรสาคร 24 ราย ตาก 4 ราย ปทุมธานี 5 ราย นครปฐม 1 ราย นนทบุรี 1 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4 ราย มากสุด ปทุมธานี 3 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 26,073 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 23,284 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,557 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,789 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,179 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 96 ราย รวมเป็น 25,420 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 569 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 84 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 2 มี.ค. 2564 อยู่ที่ 21,836 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 6,264 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,557 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1,015 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 24 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 114,987,953 ราย อาการรุนแรง 90,186 ราย รักษาหายแล้ว 90,696,596 ราย เสียชีวิต 2,549,743 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,314,254 ราย
2. อินเดีย จำนวน 11,123,619 ราย
3. บราซิล จำนวน 10,589,608 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 4,257,650 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,182,009 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 26,073 ราย