ศาลปกครอง นัดพิพากษา 5 ผู้ต้องหาคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี 29 มี.ค.64

23

ศาลปกครองกลาง นัดพิพากษา 5 ผู้ต้องหาคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี ฟ้องเพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 2 หมื่นล้าน 29 มี.ค.นี้

วันที่ 8 มี.ค.64 ศาลปกครองกลางได้ออกนั่งพิจารณา ในคดีที่ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอัฐฐิติพงศ์ หรือ อัครพงศ์ ทีปวัชระ หรือ ช่วยเกลี้ยง อดีต เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีต ผอ.สำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ และอดีตผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะทำงานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีพานิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยพานิชย์ ยื่นฟ้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 กรณีขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้ทั้งหมดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทุจริตโครงการรับจำนำและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

โดยศาลได้มีการสรุปข้อเท็จจริงในคดีให้ผู้รับมอบของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ และตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีขององค์คณะ ซึ่งคดีนี้ศาลได้สั่งให้มีการรวมสำนวนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 ราย เป็นคดีเดียวและให้ยึดสำนวนคดีของนายมนัส เป็นคดีหลัก ซึ่งก็มีรายงานว่า ศาลปกครองกลางได้กำหนดนัดพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 ปัจจุบัน จำคุกอยู่ตามคำพิพาษาศาลฎีภาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งการฟ้องคดีดังกล่าวต่อ ศาลปกครองกลางเกิดขึ้น หลังกระทรวงพานิชย์มีคำสั่งที่ 457 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 สั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้นายบุญทรง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน1,770 ล้านบาท, นายภูมิ จำนวน 2,300,ล้านบาท บาท และนายมนัส, นายอัฐฐิติพงศ์, นายทิฆัมพร เป็นเงินจำนวนรายละ 4,011 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากกรณีจงใจกระทำละเมิดให้ราชการเสียหาย จากการนำข้าวตามสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐมาเวียนขายให้ผู้ประกอบการค้าข้าวภายในประเทศ และระหว่างศาลพิจารณาคดีได้มีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนมีคำพิพาษา โดยสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 5

อย่างไรก็ตามยังมีคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง รมช.คลัง และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 ต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนคำสั่งกระทรวงคลัง ที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาทเศษ กรณีขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้เกิดทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย