มัสยิดจ.บึงกาฬ คืบหน้ากว่า 70% แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่เข้าในไร้ปัญหาการต่อต้าน

867
อนุกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอท. เยี่ยมชมมัสยิดจ.บึงกาฬ พบก่อสร้างคืบหน้ากว่า 70% แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่และส่วนราชการเข้าใจไร้ปัญหาการต่อต้าน

วันที่ 14 พ.ย. นายสุกิจ เหล็งศิริ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมและดูความคืบหน้าการก่อสร้างมัสยิดอัศศอบีรีน อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประทัวงไม่ให้มีการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้ามากกว่า 70%

นายสุกิจ ระบุว่า หลังจากที่มีการประท้วงคัดค้านการก่อสร้าง ก็ได้มีการพูดคุย ทำความเข้าใจในความจำเป็นของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะต้องมีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ซึ่งชาวบ้านบริเวณที่มีการก่อสร้างเข้าใจเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากทางราชการทางอำเภอปาดคาด และจังหวัดบึงกาฬเป็นอย่าง การก่อสร้างได้รับอนุยาตจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีการก่อสร้าง

อาคารมัสยิดอัศศอบีรีน เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว การก่อสร้างได้แล้วเสร็จไปประมาณ 70% การก่อสร้างยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ริเริ่มและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดบึงกาฬ

“ผมจัดรายการวิทยุ รายการเสียงมุสลิมไทย ของ สกอท. ได้มีพี่น้องมุสลิมที่เป็นผู้ฟังรายการวิทยุสอบถามกันมามากถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง เพราะมีความเป็นห่วง  หลังจากมีข่าวที่โหมกระพือการต่อต้านในการสร้างมัสยิดฯ ต้องการเห็นความคืบหน้าที่เป็นข้อเท็จจริง จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชมการก่อสร้างเพื่อจะตอบคำถามของพี่น้องได้อย่างสมบูรณ์” นายสุกิจ กล่าว และว่า ในการเดินทางไปเยี่ยมชม ได้มีโอกาสพูดคุยกับปลัดอำเภอปากคาด นายศุภวิทย์ กิจเจริญ ที่ไปดูความคืบหน้าทราบว่า ไม่มีปัญหาอะไร

นายสุกิจ กล่าวว่า ได้เป็นกำลังใจให้กับบิหลั่นประจำมัสยิดฯ นายอานนท์ มัจฉาวานิชย์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง แต่ไม่มีโอกาสเจออิหม่ามวสันต์ ท่อทิพย์ ซึ่งติดภารกิจ ออกนอกพื้นที่ และขอขอบคุณ ผู้ริเริ่มดำเนินการคือ คุณสันติ มัสโอดี ที่เห็นความสำคัญของการก่อสร้างมัสยิดเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ขออัลเลาะฮ์ตอบแทนทุกท่าน

มัสยิดอัศศอบีรีน ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ และมุสลิมพื้นที่อื่น ที่ต้องการมีมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เนื่องจากจ.บึงกาฬยังไม่มีมัสยิด แต่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ 50-60 ครัวเรือน ที่อ.ปากคาด มีมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ 5-6 ครัวเรือน โดยมัสยิดอยู่ห่างจากวัดประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากโรงเรียนอนุบาลประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนการก่อสร้างมีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่บริเวณที่มีการก่อสร้าง มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไมมีปัญหาแต่อย่างใด

สภาพภายในมัสยิด
สภาพภายในมัสยิด
คุณสุกิจ เหล็งศิริ (คนขวา)
คุณสุกิจ เหล็งศิริ (คนขวา)