สำนักจุฬาฯ-กอท. ยื่นสภา ค้านยกเลิกกม.บริหารกิจการอิสลาม3ฉบับ

1169

สำนักจุฬาฯ-กรรมการกลางอิสลามฯ ยื่นประธานสภา คัดค้านการร่างพ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับอิสลาม 3 ฉบับ

11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงความกังวลและคัดค้านการยกร่างยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มีกลุ่มคณะบุคคลได้ยื่นให้รัฐสภา ร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมายการบริหารกิจการอิสลาม 3 ฉบับ ประกอบ ด้วยพ.ร.บ.การบริหารกิจการอิสลาม 2540  พ.ร.บ.การบริหารกิจการฮัจย์ เป็นต้น