เอกสารหลุด!! ทหารโอนย้ายเป็นตม.อื้อ พอ ตร.อยากย้ายบ้าง เงื่อนไขเพียบ

444

ตร.ชั้นผู้น้อย สุดน้อยใจ เอกสารหลุด ทหารผ่านฉลุย โอนย้ายมาเป็นตม.41ราย ตัดพ้อ พอ ตร.อยากย้ายบ้าง กลับเงื่อนไขเพียบ พร้อมโพสต์ประจานองค์กร สองมาตรฐาน ไม่ยุติธรรม

วันที่ 25 มี.ค.64 โลกออนไลน์มีการแชร์เอกสารบัญชีข้อมูลรับรองการดำเนินการรับโอนข้าราชการทหาร มารับราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. จำนวน 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน ตั้งแต่ยศ จ่าเอก พันจ่าเอก พันจ่าโท รับราชการในส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือ โอนย้ายมาเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ส่วนใหญ่โอนมาเป็นยศดาบตำรวจ ในระดับ ผบ.หมู่ด่าน และ ผบ.หมู่ ตม. ส่วนต่างๆทั่วประเทศ โดยคงชั้นเงินเดือนเดิม แต่เปลี่ยนยศดำรวจไปตามชั้นเงินเดือน

ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ต้องการโอนย้ายมาเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพราะในส่วนของข้าราชการตำรวจเอง หากต้องการโอนย้ายมาเป็นตำรวจ สตม. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ต้องไปเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มคุณวุฒิ จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่า มาตรฐานดังกล่าว ถูกนำมาใช้กับกรณีการโอนย้ายทหารมาเป็นตำรวจตม.กรณีนี้หรือไม่ รวมถึงเกิดข้อข้องใจเพิ่มเติมอาทิ หน่วยงานไม่ค่อยสนับสนุนการโอนย้ายเช่นนี้กับคนในองค์กร