มท.2 เร่ง ศอ.บต. เสนอของบฯ แก้ปัญหาเด็กเล็ก จชต.มีโภชนาการต่ำ

53

รมช.มหาดไทย เร่ง ศอ.บต. เสนอขอรับงบประมาณ แก้ปัญหาเด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ มีโภชนาการต่ำ พร้อม ติดตามความคืบหน้าการเสนอแนวทางแก้ไขจากทุกภาคส่วน

วันที่ 3 เม.ย. 64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ตัวแทนสำนักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เข้าร่วมประชุม

โดยประเด็นการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการของเด็กๆในพื้นที่ จชต.ที่ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักประสานงานการดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำข้อมูลเด็ก กลุ่มอายุ 0-5 ปีและแนวทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะเชื่อมโยงกับการจัดสวัสดิการภาครัฐในเด็กแรกเกิด รวมถึงการดูแลที่เกี่ยวเนื่องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการจัดทำข้อเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

โอกาส รมช.มท. กล่าวสรุปถึงแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ในส่วนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณว่า ต้องให้ ศอ.บต. ของบประมาณจากสำนักงบประมาณวงเงิน 165 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 ผ่าน คณะกรรมการ กพต. พร้อมยื่นต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)ขอแปรญัตติ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ covid-19 เบาบางลง อาจขอใช้จากงบกลางของนายกรัฐมนตรีได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นประกอบด้วย

“ขณะนี้งบประมาณปี 64 ผ่านไปแล้ว 6 เดือน และ 6 เดือนที่เหลือ ถ้าจะเร่งรัดแก้ปัญหานี้เลย ก็ให้ใช้งบประมาณที่เหลือในปี 64 แต่ต้องดูว่าจะใช้ได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีอยู่ 70 ล้านบาท แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็ต้องใช้งบฯปี 65ซึ่งจะ เริ่มต้นในเดือนตุลาคมปี 64 แต่ถ้าปีงบประมาณ 65 ไม่ได้ ก็ขอให้ตั้งเป็นงบประมาณของปี 66 เอาไว้ โดยให้อยู่ในแผนขอสนับสนุนงบประมาณ” นายนิพนธ์ กล่าว