“มนัญญา”เปิดโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน ณ คลองท่อม กระบี่

74

 รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ  สร้างฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่า ณ อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ พร้อมเยี่ยมชมบูธ สินค้าโอทอป

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย “ฝายมีชีวิต” ทำดีเพื่อพ่อ ณ ฝายชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ กักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน พร้อมร่วมปลูกต้นไทรบริเวณฝาย และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า OTOP และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน