“ไข่มุกด์อันดามัน” เร่งฉีด วัคซีนโควิดวันละหมื่นคน เตรียมรับต่างชาติเที่ยว1ก.ค.

16

จ.ภูเก็ต เร่งเดือนหน้าฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้ได้ 1หมื่นคนค่อวัน เพื่อให้ทำได้ตามเป้าหมาย 466,000 คนทั้งจังหวัด ในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่1 ก.ค.64 โดยไม่ต้องกักตัว 14วัน

วันที่ 6 เม.ย. 64 ที่คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต ได้ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยการลำเลียงวัคซีนโควิด-19 ลอตสองของบริษัทซิโนแวค เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 หมื่นโดส เข้าสู่คลัง และระบบการจัดเก็บวัคซีนภายในห้องควบคุมอุณหภูมิมาตรฐาน

โดยหลอดวัคซีนใน 1 กล่องเล็ก มีวัคซีน 40 หลอดดำเนินการขนส่งด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส โดยวัคซีน จำนวน 50,000 โดส ที่ได้รับมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทำให้ จ.ภูเก็ต ได้รับวัคซีนครบ จำนวน 100,000 โดส ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของรัฐบาล ซึ่งจะจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 30,000 โดส และจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลถลาง จำนวน 20,000 โดส ก่อนจะลำเลียงไปตามจุดบริการฉีดวัคซีนทั้ง 5 จุด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจุดให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต สามารถฉีดได้ประมาณวันละ 7 พันคนต่อวัน และหลังจากนี้จะขยายการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 1 หมื่นคนต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีน และให้สามารถฉีดได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน จังหวัดภูเก็ต จะได้การจัดสรรวัคซีนโควิด 19 อีกเดือนละ 300,000 โดส

เพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ คือ 466,000 กว่าคน จากวัคซีนที่ภูเก็ตขอไป 930,000 กว่าโดส เพื่อให้คนภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันหมู่ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเช่นกัน และ จะเดินทางมา เมือง”ไข่มุกด์อันดามัน” โดยไม่ต้องมีการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป