“ภาณุ อุทัยรัตน์” แจกเบอร์แจ้งเบาะแส พร้อมเตือนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ระวังข่าวปล่อยเสี้ยมให้แตกแยก

476

“ภาณุ อุทัยรัตน์” แจกเบอร์แจ้งเบาะแส พร้อมเตือนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ระวังข่าวปล่อยเสี้ยมให้แตกแยก

วันที่ 11 มี.ค. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ไม่หวังดี จัดส่งข้อความทางโลกออนไลน์ เพื่อเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกแตกแยกระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในขณะนี้นั้น เรื่องนี้นับว่า เป็นแผนการที่ร้ายมาก โดยผู้ไม่หวังดีผสมผสานกับการใช้วิธีการนำเสนอ แต่งเติมเสริมสร้างเรื่องราวให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อชักนำให้คนอ่าน คนฟัง หลงเชื่อ หลงเข้าใจผิด เรียกได้ว่า เป็นการ “เข้าทางโจร”

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กระจ่าง จึงขออาสาเปิดสายให้ท่านที่สนใจสามารถสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้น ว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร ขอให้ท่านได้โปรดใช้โทรศัพท์สอบถามไปยังโทรศัพท์ของผม หมายเลข 08 9001 1999 อย่าเกรงใจนะครับ” นายภาณุ กล่าวในที่สุด