ศบค. คุมเข้ม!! ประกาศ ปิดสถานบันเทิง 41จังหวัด บังคับใช้ทันที หลังเที่ยงคืน

39

“บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค. ได้ข้อสรุป ประกาศปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที หลังเที่ยวคืนวันที่ 9 เม.ย.2564

วันที่ 9 เม.ย. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค. เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่า ศบค.ชุดเล็กได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 9 เม.ย. จะออกข้อกำหนดฉบับที่ 19 ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยจะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนวันนี้ หรือเริ่มต้นวันที่ 10 เม.ย. จนถึงวันที่ 23 เม.ย. ประกอบด้วย 1.สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการกระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 41 จังหวัด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในอีก 36 จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้หากเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า 2.การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเพื่อให้การบริหารจัดการและบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในเขตพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วแต่กรณี เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองและประเมินความเหมาะสมก่อนเสนอ ผอ.ศบค. ในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานที่ที่มีคำสั่งให้ปิดตามข้อ 1 และ 3.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าตรวจพื้นที่ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ และมีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม กำหนดระยะเวลาให้ผู้จัดการสถานที่ปรับปรุงแก้ไข และสามารถสั่งปิดเป็นการชั่วคราวได้ อย่างไรก็ตาม นายกฯเน้นย้ำว่า กฎระเบียบที่ออกมามากมายต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการ ประชาชน มาเสริมกับรัฐ เป็นสามประสาน

เมื่อถามถึงกรณีพื้นที่ 41 จังหวัดที่จะมีการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ส่วนร้านอาหารทั่วไปที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถให้บริการได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่าเวลานี้ยังไม่ได้มีข้อกำหนดที่ประกาศออกมานอกไปจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ส่วนกิจการอื่นๆ ยังคงดำเนินการได้ปกติ แต่จะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเข้าไปตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไหร่ก็ตามหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเชื่อมโยงกับกิจการหรือกิจกรรมนั้นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของสังคม โดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสามารถสั่งปิดได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องขอมาทาง ศบค.

โฆษกศบค. กล่าวว่า สำหรับการแถลงข่าวของ ศบค. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะเกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน โดยทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นรายวันสามารถติดตามได้จากการถ่ายทอด ส่วนตนยังอยู่เกาะติดสถานการณ์หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันจะได้มาช่วย