‘สานใจไทย สู่ใจใต้’ พล.อ.สุรยุทธ มอบโล่ผู้สนับสนุน-เมินใช้มัสยิดต้นสน

145

สานใจไทยสู่ใจใต้ มอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ ปีนี้ไม่ใข้พื้นที่มัสยิดต้นสนในการให้ความรู้เยาวชน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีพิธีเปิดโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” รุ่นที่ 38 โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์แห่งชาติ มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT ของกรมประชาสัมพันธ์

ในงาน พล.อ.สุรยุทธ์ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน โดยผู้รับโล่ อาทิ ดร.พัฒนา(เฟาซัน) หลังปูเต๊ะ อดีตอิหม่ามมัสยิดต้นสน ในฐานะนักวิชาการให้ความรู้ ในหัวข้อ การอยู่ร่วมในพหุสังคม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ในฐานผู้สนับสนุนนักเรียนชายแเนใต้ รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี ม.เกริก เป็นต้น

ก่อนนี้โครงการได้นำเยาวชนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ที่สุดหง

โดยดร.เฟาซัน ได้บรรยายให้เยาวชนจากห้าจังหวัดชายแดนใต้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ของท่านประานองคมนตรีร่วมกับพระคุณเจ้าวัดหงษ์ฯโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมในโครงการจำนวนมาก

โดยระบุว่า สังคมไทยเป็นสังคมทีมีหลากหลายมีความเชื่อ ความศรัทธาที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกโดยรักษาความเป็นไทย และความเป็นธรรมอย่างมั่นคง

โครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ เริ่มต้นโดยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดขายแดนใต้ มาเรียนรู้ชีวิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยอาศัยกับครอบครัวในกรุงเทพฯ และเรียนรู้ราวต่างๆ โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ สานใจไทย สู่ใจไทย โดยตามปกติทุกปี เยาวชนจากโครงการสานใจไทยฯ จะเข้าฟังการบรรยายและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่มัสยิดต้นสน โดยมีการบรรยายจากนายเฟาซัน หลังปูเต๊ะ อและเจ้สอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระเทพปริยัติมุนี และนกเยาวชนเข้าดูสุสานฝังอดีตมุสลิมที่มีตำแหน่งสง จนเมื่อปี 2562 คณะกรรมการมัสยิดต้นสน ได้ปฏิเสธต่อโครงการสานใจไทยสู่ใจไทยให้ดำเนินกิจกรรมภายในมัสยิด จนต้องย้ายไปยังบริเวณวัดหงส์ฯ และในปีนี้ไม่ได้มีการขอใช้พื้นที่ของมัสยิดต้นแค่อย่างใด แม้มัสยิดจะมีอิหม่ามคนใหม่แล้วก็ตาม