พระเจ้าอยู่หัว ราชินี พระราชทานน้ำยาตรวจโควิด กรมแพทย์ทหารบก-อากาศ

99

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าราชินี ทรงพระราชทานน้ำยาตรวจโควิด-19 กรมแพทย์ทหารบก-อากาศ มูลค่า 13,910,000 บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 22 เม.ย.64 เฟซบุ๊กเพจกรมแพทย์ทหารบก แพร่ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังระบาดรอบที่ 3 อยู่ขณะนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน โดยน้ำยาตรวจที่ทรงพระราชทาน มีมูลค่า 13,910,000 บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมเดียวกันนี้ ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “น้ำยาตรวจ PCR COVID-19” ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 10,000 ชุด มูลค่ารวม 7,200,000 บาท

โอกาสนี้ มีประชาชน และข้าราชการทั้งในส่วนกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศ มาขอรับการตรวจเป็นจำนวนมาก และการตรวจแบบเต็มศักยภาพของโรงพยาบาล จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายโรคได้เป็นอย่างดี จำนวนน้ำยาตรวจ PCR COVID-19 ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลน

จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานน้ำยาตรวจ PCR COVID-19 เพื่อให้มีเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลประชาชนด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียว ที่ดูเเลประชาชนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เกือบ 2 แสนคน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป