โควิดคร่าชีวิตอีก21ศพ ป่วยรายใหม่1,940 อาการหนัก954 ทั่วโลกติดเชื้อพุ่ง152ล้าน

20

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก 1,940 ราย ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย ยอดผู้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,481 ราย อาการหนัก 954 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 270 ราย เสียชีวิต 21 คน สะสมนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดรวม 245 ราย

วันที่ 2 พ.ค.64 เวลา 07.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,940 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 21 คน ยอดสะสม 245 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 270 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 40,121 ราย เสียชีวิตสะสม 151 รายจากนั้น เวลา 11.33 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผช.โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,940 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,788 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 142ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 68,984 ราย หายป่วยแล้ว 39,481 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 29,481 ราย

โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก 954 ราย ใส่เครื่องช่วยหาย 270 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21คน รายละเอียดผู้เสียชีวิต 21 ราย ชาย 12 ราย หญิง 9 ราย ส่วนมากมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง รวมถึงส่วนหนึ่งป่วยติดเตียง ปัจจัยเสี่ยงส่วนมากติดจากสมาชิกครอบครัว และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ขณะที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 152,800,831 ราย อาการรุนแรง 111,937 ราย รักษาหายแล้ว 130,074,353 ราย เสียชีวิต 3,206,451 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 33,146,008 ราย 2. อินเดีย จำนวน 19,549,656 ราย 3. บราซิล จำนวน 14,725,975 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,642,359 ราย 5. ตุรกี จำนวน 4,849,408 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 102 จำนวน 68,984 รายสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวม 1,484,565โดส อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ใช้มาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะสถานประกอบการและร้านจำหน่ายอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งก็เข้าใจดีว่าได้รับผลกระทบ แต่อยากให้เห็นตัวเลขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรายวัน ซึ่งเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหากทุกคนร่วมมือกัน