“ธรรมนัส”ไม่กังวล!! ศาลรธน.จะวินิจฉัยพ้นเก้าอี้ส.ส. หรือไม่ ในคดีค้ายาเสพติด

66

รมช.เกษตรฯ ไม่กังวล ศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัย พ้น ตำแหน่ง ส.ส.หรือไม่ กรณีเคยต้องคำพิพากษาคีดค้ายาเสพติด ที่ ประเทศ ออสเตรเลีย

วันที่ 4 พ.ค. 2564 กรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาจากศาลประเทศออสเตรเลีย หรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.นั้น

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องนี้โดยวันที่ 5 พ.ค.2564 ในเวลา15.00น. ที่องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำพิพากษา ได้ส่งทีมทนายความเป็นตัวแทนไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เป็นเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ไม่อาจก้าวล่วงได้ ซึ่งหากผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่กังวลอะไร โดยตนยังเดินหน้าทำหน้าที่ ทำงานเพื่อสังคมและประชาชนต่อไปเหมือนเดิม