ศาลฯ ให้ประกัน “รุ้ง-ปนัสยา” หลังยอมรับเงื่อนไข ห้ามทำการใด เสื่อมเสียต่อสถาบัน

49

ศาลอาญา ให้ประกัน “รุ้ง-ปนัสยา” แล้ว หลังยอมรับเงื่อนไข ห้ามจำเลย กระทำการใดๆ ในลักษณะที่จะให้ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ สถาบัน

วันที่ 6 พ.ค.2564 ศาลอาญา มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง จำเลยที่ 5 หลังมารดาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ 2 แสนบาท ไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา และเบิกตัว นางสาวปนัสยา หรือ รุ้งจำเลยที่ 5 มาไต่สวนร่วมกับพยานรวม 5 ปาก ประกอบด้วย รุ้ง / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บิดา / มารดา และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง

ศาลเห็นว่าจำเลยได้แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ โดยมีบิดา มารดา รวมถึงรองอธิบดี ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงยืนยันว่าจำเลย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลได้ และจะร่วมกันกำชับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลอย่างเคร่งครัด

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีถือได้ว่าพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไปจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ตีราราคาหลักประกัน 2 แสนบาท โดยมีเงื่อนไข ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ ในลักษณะเล่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน และจำเลยจะต้องมารายงานตัวตามกำหนดนัดอย่างเคร่งครัด