เคาะแล้ว!! กำหนดวัน จ่ายเงินเยียวยา”เราชนะ-ม.33เรารักกัน”ได้เพิ่ม2พัน แบ่ง2งวด

44

กระทรวงการคลัง เคาะแล้ว วันจ่ายเยียวยา “เราชนะ” งวดแรก 20 พ.ค. งวดสอง 27 พ.ค. ส่วน ม.33เรารักกัน งวดแรก 24 พ.ค.งวดสอง 31 พ.ค.โดย ได้เพิ่ม 2,000 บาท

วันที่ 7 ก.ย.2564 น.ส.กลุยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงคลังเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาของโควิด-19 เพิ่มคนละ 2,000 บาท ในโครงการเราชนะ ซึ่งจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พร้อมกับกำหนดแผนโอนเงินเยียวยาโควิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน และ โครงการม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด ๆ ละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ และให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ส่วนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ขณะที่โครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขณะที่ โครงการเราชนะ กลุ่มผู้ใช้แอพฯ เป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 64