ร้อง ป.ป.ช. !! เอาผิด “ประยุทธ์” บริหารสถานการณ์โควิด ล้มเหลว ทำบ้านเมืองเสียหาย

43

เพื่อไทย นำ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เดินหน้า ยื่นร้อง ป.ป.ช.บริหารราชกิจ ผิดพลาด ล้มเหลว กรณีปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง

วันที่ 12 พ.ค.2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วันพฤหัสที่ 13 พ.ค. เวลา 10.00 น. แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยตนเองและพรรค พท. นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก.ก. นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย (สร.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ (พช.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย (ปช.)จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไตร่สวน และมีความเห็น กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีพฤติการณ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26, 47, 53, 55, 62, 164, 234 และมาตรา 235 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1), (2) และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายประเสริฐ กล่าวอีกว่า การยื่น ป.ป.ช. ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ที่ฝ่ายค้านได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สภาฯ ก่อนหน้านี้ ว่าจะยื่นร้องพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งแทบทั้งหมดคือเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด ที่มีหลายสถานการณ์ล้มเหลว การระบาดในช่วงแรกที่ส่งผลให้หน้ากากอนามัยมีราคาแพง มีการขายโก่งราคา และอาจมีคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง และ หลายกรณีที่แสดงให้เห็นความบกพร่องของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ โดยขณะนี้เอกสารขอให้ไต่สวนกรณีต่างๆ เหล่านี้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายค้านจึงนัดหมายกันยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.