สาวแคนาดาเข้ารับอิสลาม

396

สาวแคนาดาเข้ารับอิสลามกับพี่น้องของเธอ ซึ่งเธอนับถือคริสต์แคทอลิกมาก่อน

ยินดีต้อนรับสู่อิสลาม

This Canadian sister reverted to Islam with her sister although were brought up as devout Catholics.

Ma sha Allah!! Welcome  to Islam dear sisters, may Allah grant you Al Firdaws Alaala.