“ณัฎชนนท์” ใจถึงพึ่งได้!! ทำประกันภัยป้องโควิด ให้ พี่น้องอสม.พื้นที่เขต7สงขลา

50

ณัฎชนนท์ ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา ภูมิใจไทย ทำประกันภัย คุ้มครองการติดเชื้อ โควิด-19 ให้ อสม.ในพื้นที่ เขต7 จ.สงขลา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.สะเดา ในวงเงิน 50,000-500,000 บาท

พร้อมหรือยัง พี่น้อง อสม.จ้า การบ้านที่ ส.ส. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ให้พี่น้อง อสม.ในพื้นที่เขต 7 จ.สงขลา ประมาณ 2500 คน ในพื้นที่ อ.นาทวี ,อ.สะบ้าย้อย ,ต.สำนักแต้ว ,ต.สำนักขาม อ.สะเดา ตั้งแต่ 16-17 พ.ค.64 อสม.พร้อมส่ง ผมก็ พร้อมทำ รวบรวมถึงมือ ส.ส. ภานในวันที่ 22พฤษภาคม 64 นะครับผมได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อระดมทุน “เพื่อนณัฏฐ์ชนน ประกันภัย อสม. ได้รวบรวมเงิน จากเพื่อนสมัยเรียน ญาติ เพื่อนเรียนหลักสูตรต่างๆด้วยกัน เพื่อซื้อประกัน ให้กับพี่น้อง อสม. เขต 7 สงขลาทุกคน เป็นเงินที่ทุกคนมอบให้ผมด้วยความ ศรัทธา ในการทำงาน โอกาสนี้ ขอให้อานิสงส์ กลับไปยังทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคให้ผม เป็นสื่อกลาง ให้ อสม.ที่รักของผมสำหรับประกันชีวิตโควิด- 19 พี่น้อง อสม.นั้น มีการคุ้มครอง 2 กรณี คือ กรณีติดเชื้อ หรือ เป็นโรค และ กรณีป้องกัน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งหากในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด และ มีผลตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันว่าติดเชื้อโควิดจริง ทางบริษัท จะจ่ายค่าสินไหมให้ในวงเงิน 20,000. บาท และหากว่า อสม.ผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและมีอาการหนักขั้นโคม่า และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ ยืนยันอาการป่วย ทางบริษัทประกันภัยฯจะจ่ายค่าสินไหมเป็นเงินวงเงิน 500,000.บาท และในช่วงการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น เป็นคนไข้ใน บริษัทฯจะจ่ายเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลวันละ 500 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 7,500 บาทในส่วนของกรณีที่ อสม.ป้องกันการติดเชื้อโดยการฉีดวัคซีน หากเกิดอาการแพ้ยาวัคซีน หรือ เกิดผลกระทบหลังรับการฉีดวัคซีน บริษัทประกันภัยฯ จะจ่ายค่ารักษาให้ตามที่จ่ายจริง ตามใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่เกินวงเงิน 50,000บาท โดยกรมธรรม์คุ้มครองดังกล่าวนี้มีกำหนด 1 ปี ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ 1 คน และต้องแสดงสถานะที่ชัดเจน เช่น บุตร หรือ ธิดา บิดา มารดา พี่ น้อง โดย ประกันภัย จะคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ ที่ได้ระบุไว้