“กลุ่มราษฎร” ยื่นข้อเรียกร้อง ให้ “สมศักดิ์” แก้ปัญหาโควิดระบาดในเรือนจำ

32

เลขาฯ รมว.ยุติธรรม รับข้อร้องเรียน 10 ข้อ จากกลุ่มราษฎร แก้ปัญหาโควิด-19 แพร่ระบาดในเรือนจำ พร้อมรับปากจะนำเสนอต่อ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” พิจารณาแก้ไข เป็นเรื่องๆ ตามความจำเป็น

วันที่ 21 พ.ค.2564 เวลา 11.00 น. ที่ กระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม และ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับมอบหนังสือร้องเรียนให้เร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในเรือนจำต่าง ๆ จาก นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข , น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา , น.ส.ณัฏฐิดา มีวังปลา และนายเอกชัย หงษ์กังวาน ตัวแทนกลุ่มราษฎรที่เคยถูกดำเนินคดีในคดีการชุมนุมทางการเมือง แล้วถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลางโดยมีข้อเสนอแนะ 10 ข้อ คือ 1. ให้กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ยอมรับความจริง และเปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดอย่างตรงไปตรงมา หากไม่มีข่าวว่ามีแกนนำกลุ่มราษฎรติดเชื้อ สาธารณชนก็จะไม่มีวันทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรือนจำ 2. การคาดโทษเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำได้ ถือว่าไม่มีความเป็นธรรม เพราะจนท.ต่างทำงานอย่างลำบากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงควรได้รับเบี้ยค่าตอบแทนให้คุ้มค่า

3. ลดความแออัดของนักโทษจาก310,000 คน ให้เหลือ 200,000 คน ด้วยการพักการลงโทษสำหรับนักโทษที่เหลือโทษไม่เกิน 3 ปี และ ให้การพักโทษกรณีพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช โดยติดกำไล EM รวมทั้งจัดทำพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ จ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ติดเชื้อในเรือนจำ คำนวณตามอัตราประกันภัยทั่วไป

4. เปิดเผยความจริงและรายละเอียดการแพร่ระบาดในเรือนจำให้ญาติผู้ต้องขัง และสาธารณชนรับทราบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางเยี่ยมญาติทางออนไลน์ให้มากขึ้น 5.เร่งจัดหาวัคซีนให้จนท.และนักโทษโดยเร็ว 6.ประสานให้ศาลยุติธรรมประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาทุกรายแทนการสั่งคุมขัง ให้จนท.ตร.ทำการสอบสวนตามกระบวนการปกติ หลีกเลี่ยงการขอฝากขัง

7. จัดสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้ถูกกักกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้เพียงพอ และปรับปรุงคุณภาพอาหาร รวมทั้งจัดผ้าอนามัยให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ถูกกักกันโรคที่ยังขาดแคลน 8. กรณีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อให้ส่งตัวไปรักษายังสถานพยาบาลอื่นเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 9. จัดการสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และผ้าห่ม 10. จัดยารักษาโควิดให้เพียงพอกับผู้ป่วยในเรือนจำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกการปล่อยตัวนักโทษที่ติดเชื้อและติดตามผลหลังการปล่อยตัวไป

ทั้งนี้ ว่าที่ร.ต.ธนกฤต เผยภายหลังเข้ารับหนังสือร้องเรียน ว่า ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ กระทรวงยุติธรรม จะนำไปแยกเป็นกรณีเพราะมีบางเรื่องที่กรมราชทัณฑ์จะต้องชี้แจงเพื่อดำเนินการแก้ไข และก็มีบางเรื่อง เป็นนโยบายจากรมว.ยุติธรรม ที่เคยได้สั่งการแก้ไขไปแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ตนจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดนำเสนอต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เพื่อพิจารณาต่อไป