วาทะกรรม”ปาตานี”เพจเชียร์หน่วยความมั่นคง นำไปขยายปมความขัดแย้ง

442

ในขณะที่นักศึกษามรภ.ยะลา ออกมาชี้แจง เรื่องป้าย”ปาตานี”ว่า เพื่อต้องการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น แต่เพจที่สนับสนุนฝ่ายความมั่นคงออกมาขยายผลว่า เป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการ

เพจคนไทยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มรณรงค์ให้ออกมาต่อต้า คำว่า “ปาตานี” ในภาคประชาสังคมและสื่อในพื้นที่นั้นขัดแย้งกับผลการสำรวจของ Deep South Watch ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสามจังหวัดและสี่อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 2,104 คน พบว่า กว่า 63 เปอร์เซนต์เห็นว่า ควรใช้ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 15 เปอร์เซนต์เห็นว่าควรใช้ “ฟาฎอนี” (ชื่อภาษาอาหรับของปาตานี) และมีเพียง 11.4 เปอร์เซนต์ที่เห็นว่าควรใช้ “ปาตานี” งานวิจัยชิ้นนี้สร้างข้อกังขาและการถกเถียงในหมู่ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คำว่า ปาตานี ยังคงเป็นของแสลงสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชาวไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งมองว่า “ปาตานี” มีนัยยะทางการเมืองของการแบ่งแยกดินแดน