ศบค.กทม.เปิดให้ปชช.ลงทะเบียน จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ”เป๋าตัง”

26

ศบค. กรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียน ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปฯ “เป๋าตัง” สำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปี และ ไม่เคยเป็นโรค 7 กลุ่มเสี่ยง

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กทม. เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน ผ่าน www.ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 18-59 ปี และไม่เป็น 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www.ไทยร่วมใจ .com

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ลงทะเบียนทาง www.ไทยร่วมใจ .com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www.ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้คนในครอบครัวลงทะเบียนแทนไดัทาง www.ไทยร่วมใจ .com หรือนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ Mini Big C เวลา 08.30 – 18.00 น.

นอกจากนี้ยังเปิด Call Center 1516 รวม 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน