“อนุทิน”นำ”ศักดิ์สยาม”เยี่ยมจุดฉีดวัคซีน สถานีบางซื่อ เผย3วันฉีดได้17,535คน

16

“อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ตรวจสถานีกลางบางซื่อ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 รวม 3 วัน ฉีดได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คน

วันที่26 พ.ค.2564 เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระ ร่วมตรวจเยี่ยม และมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) นำเยี่ยมชมการ จุดชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดลงทะเบียน เซ็นใบยินยอม จุดฉีดวัคซีน และ จุดพักรอสังเกตอาการ. ณ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพมหานครนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีเป้าหมายการดำเนินการอย่างแรก คือ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ทำความสะอาดสถานที่ราชการ กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย และ กลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ ประมาณ 350,000 คน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้ วันละประมาณ 10,000 คน เมื่อ 24 พ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ โดยสามารถ ฉีดวัคซีนได้ 5,000 คน วันที่ 25 พ.ค. ฉีดวัคซีนได้ 7,371 คน และ 26 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,559 คน แบ่งออกเป็น Target Group 4,631 คน และ Onsite 928 คน การฉีดวัคซีนมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 936 คนต่อชั่วโมง โดยในชั่วโมงสุดท้ายสามารถฉีดได้ถึง 1,300 คน ซึ่งสูงกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 900 คนต่อชั่วโมง รวมทั้ง 3 วัน ฉีดวัคซีนไปได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คนการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการการลงทะเบียน แต่มีบางจุดที่อาจล่าช้าไปบ้าง คือ จุดวัดความดัน  ซึ่งต้องเพิ่มจำนวนเครื่องวัดความดัน และได้รายงานให้ รมว.สาธารณสุข รับทราบแล้ว ส่วนอาการแพ้วัคซีนของบุคลากรที่เข้ามาฉีดวัคซีนพบว่า มีผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อย มีอาการที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คือผู้ที่ฉีดวัคซีน วันที่ 25 พ.ค. ซึ่งขณะนี้มีอาการเป็นปกติแล้ว การฉีดวัคซีนเข็มแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 6 มิ.ย.2564 หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 28 วันนายศักดิ์ สยาม กล่าวด้วยว่า หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคม จะทำหนังสือรายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภารกิจแล้วสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัด ปลัดกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีสำนักงานขนส่งอยู่ทั่วประเทศ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม และประสานงานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการดำเนินการได้ครบกลุ่มเป้าหมาย