กทม.ลามหนัก!! ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดพุ่ง1,054 ราย ตามด้วย ปากน้ำ นนทบุรี

28

ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 แพร่สถานการณ์ การระบาด ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่ผู้ติดเชื้อมากที่สุด พบ กทม.ลามหนัก ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมาพุ่งทะลุ 1,054 ราย ตามด้วย สมุทรปราการ และ นนทบุรี

29 พ.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้อัพเดทสถานการณ์ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อเพิ่ม 1,054 ราย ยอดสะสม 39,463 ราย
2.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 215 ราย ยอดสะสม 6,397 ราย
3.นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 186 ราย ยอดสะสม 6,576 ราย
4.ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย ยอดสะสม 4,515 ราย
5.ปทุมธานี ติดเชื้อเพิ่ม 65 ราย ยอดสะสม 3,338 ราย
6.เพชรบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย ยอดสะสม 4,437 ราย
7.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 43 ราย ยอดสะสม 2,441 ราย
8.ตรัง ติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย ยอดสะสม 381 ราย
9.สงขลา ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย ยอดสะสม 1,415 ราย
10.นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย ยอดสะสม 1,255 ราย

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่า ในพื้นที่ กทม.กลับมาติดเชื้อทะลุ 1,054 ราย จากเมื่อวานตัวเลขอยู่ที่ 973 ราย ส่วนจ.สมุทรปราการ ยอดลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวาน 221 ราย วันนี้ติดเชื้อ 215 ราย ขณะที่จ.เพชรบุรี จากเมื่อวานอยู่ที่อันดับสอง 658 ราย วันนี้ลดฮวบเหลือ 64 ราย ลงมาอยู่ที่อันดับ 6 แล้ว ขณะที่จ.นนทบุรี ตัวเลขสูงขึ้น จากเมื่อวาน 102 ราย วันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 186 ราย เช่นเดียวกับปทุมธานี เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ที่น่าสนใจก็คือ จ.ตรัง พุ่งกลับมาติดอันดับ 8 มีผู้ติดเชื้อ 37 ราย ขณะที่สงขลา และนครปฐม ลดลงเล็กน้อย