ม.อ.ปัตตานีจัด’ปั่นเพื่อน้อง’สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

38

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการปั่นเพื่อน้องร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อน้อง โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกันปล่อยตัวทีมนักปั่นจักรยานทั้งชาวไทย และนักปั่นจากมหาวิทยาลัยกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อีกจำนวน 30 คน รวมทั้งหมด 400 คน เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ. โดยมีเส้นทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังหาดตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทางไป – กลับ 36 กิโลเมตร ด้าน รศ.อิ่มจิต รองอธิการบดีม.อ.วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ม.อ. มีการดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยยึดมั่นพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม การจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อน้องในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปั่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในประเทศอีกด้วย