ไทยพบป่วยโควิดใหม่3,440 ตาย38 ยอดสะสม165,464 ทั่วโลกกว่า171ล้าน

14

สถานการณ์วันนี้ ไทยป่วยโควิดตายอีก 38 ติดเชื้อรายใหม่ 3,440 ราย สะสม 165,464 ราย ขณะหายป่วยวันนี้ 2,843 คน เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 49,777 คน ขณะผู้ป่วยทั่วโลกพบแล้ว 171 กว่าล้านราย โดยไทยอยู่ลำดับที่ 82

ศูนย์ข้อมูล COVID19 เปิดเผยรายงานล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,440 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 2,353 ราย และ ผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ 1,087 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 165,462 ราย (สะสมเฉพาะตั้งแต่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา 136,599 ราย ) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 38 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,107 ราย ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได้ วันนี้ 2,843 ราย รวมหายป่วยแล้ว 114,576 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 49,777 ราย

ด้านสถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ป่วยแล้ว 171.8 ล้าน เพิ่มขึ้นกว่า 4.2 แสน – อินเดียป่วยอีก 1.3 แสน ด้านไทย อยู่ที่ลำดับ 82 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 162,022 ราย
หนักเว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลาประมาณ 06.03 น. ตามเวลาประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 171,893,400 เพิ่มขึ้น 427,114 ราย เสียชีวิต 3,575,031 เพิ่มขึ้น 9,888ราย รักษาหาย 154,583,054 ราย

สำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อแล้ว 34,132,509 ราย เพิ่มขึ้น 9,687 ราย เสียชีวิต 610,372 ราย เพิ่มขึ้น 241 ราย รักษาหาย 27,934,862 ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 28,306,883 ราย เพิ่มขึ้น 133,228ราย เสียชีวิต 335,114 ราย เพิ่มขึ้น 3,205 ราย รักษาหาย 26,170,992 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อแล้ว 16,624,480 ราย เพิ่มขึ้น 76,806 ราย เสียชีวิต 465,199 ราย เพิ่มขึ้น 2,233 ราย รักษาหาย 15,068,146 ราย

4.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,677,172 ราย เพิ่มขึ้น 9,848 ราย เสียชีวิต 109,662ราย เพิ่มขึ้น 129 ราย รักษาหาย 5,353,767 ราย

5.ตุรกี พบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,256,516 ราย เพิ่มขึ้น 7,112 ราย เสียชีวิต 47,656 ราย เพิ่มขึ้น 129 ราย รักษาหาย 5,124,081ราย

สำหรับประเทศไทย อยู่ที่ลำดับ 82 พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว 162,022 ราย เพิ่มขึ้น 2,230 ราย เสียชีวิต 1,069 ราย เพิ่มขึ้น 38 ราย รักษาหาย 111,735 ราย