ในหลวง ราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของ ญาติอส.ทพ.”เมืองนราฯ”ที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่

29

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่ ญาติ อส.ทพ. กัณมิตร รัตโน กำลังพล เสียชีวิต ที่ จ.นราธิวาส

วันที่ 3 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของ อาสาสมัครทหารพราน กัณมิตร รัตโน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน ซุ่มยิง จนท.ชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานกองหนุน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 49 เหตุเกิดบริเวณใต้อาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 273 หมู่ที่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน กัณมิตร รัตโน อย่างหาที่สุดมิได้