ในหลวง พระราชทานกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ อุทิศตนสู้โควิด ขออย่าท้อ

39

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาและควบคุมโควิด-19 พร้อมมีพระราชดำรัสขอบใจ ขออย่าท้อแท้และให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีตลอดไป

วันที่ 3 มิ.ย.2564 เวลา 20.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 49 แห่ง เฝ้าฯ รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นกำลังใจการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า เป็นกำลังใจและก็ขอบใจ และสนับสนุนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาหรือควบคุมโควิดในระยะนี้ คือก็ต้องขอขอบใจด้วยความนับถือ และ ก็ประทับใจในการที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญยิ่งให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวไทยทุกคน ก็ทราบว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ขอให้เป็นกำลังใจอย่าได้ท้อแท้ และขอให้รักษาร่างกาย สุขภาพของตัวเองด้วยในการทำงาน ก็ขอให้ทางนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจ และความสำนึกในการเสียสละและน้ำใจของท่านด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจ และขอบใจแทนประชาชนด้วย