“มนัญญา”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เกษตรกร ที่เดือดร้อนจาก”โรคลัมปี สกิน”ที่ นครพนม

17

รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม เกษตรกร และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ  อ.นาแก จ.นครพนม

วันที่ 5 มิ.ย.2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2 และ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารมช.กษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เกษตรกร และ สมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ในโค-กระบือ ที่ อ.นาแก จ.นครพนม โดยมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง และ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 14 ตำบลหลังจากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากกรมปศุสัตว์, บูธสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกร พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร, โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานปศุสัตว์นครพนม อีกทั้งได้ร่วมฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) และเพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164บ้านโพนสนุก ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม