มอ.ปัตตานี สร้างผลงาน ทะลุเป้า สสจ.วอนให้ช่วย ฉีดวัคซีน กลุ่มเร่งด่วน อีก11มิ.ย.นี้

69

ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารเรียนรวม 58 มอ.ปัตตานี ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายกว่า 2,000 คน สสจ. เล็งเห็นศักยภาพ จึงมอบหมายภารกิจเพิ่ม เพื่อให้ปชช.ได้รับวัคซีนเร็วขึ้น โดยให้ฉีดกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน กลุ่มอสม.อีกกว่า 2,500 รายในวันที่ 11 มิ.ย.นี้

วันที่ 9 มิ.ย.2564 นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลากรด่านหน้าและชุมชนกลุ่มเสี่ยง โดยทดลองมาในวันที่ 4 มิ.ย. จำนวน 533 ราย ,7 มิ.ย. จำนวน 980 ราย และ 8 มิ.ย. จำนวน 1,164 ราย ณ.อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลา 09.00-11.30 น. ปรากฏว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 2,677 ราย โดยพบว่า การฉีดวัคซีน ในวันที่สอง คือ วันที่ 7 มิ.ย.64 มีผู้มารับวัคซีนเกินเป้าหมาย เนื่องจาก ส่วนหนึ่งผู้ที่มาฉีดวัคซีนในวันแรก ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ เนื่องจาก มีความดันโลหิตสูง หรือ ขาดความมั่นใจ ส่งผลให้ต้องไปรับวัคซีนเพิ่มจากโรงพยาบาลปัตตานี จึงทำให้ผู้ที่รับวัคซีนช่วงใกล้เที่ยงต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติถึงกว่าสิบนาทีนพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงาน จะให้บริการช่วงแรกในวันที่ 7,8,14 มิถุนายน ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับในครั้งแรก แต่เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมาย ที่ ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (สสจ.) พิจารณาว่าต้องรีบรับวัคซีนเร่งด่วน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกกว่า 1,000 คน นักเรียนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ร่วมถึงประชาชนกลุ่มด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้คน อาทิ ครู และ อาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับ-ส่งอาหาร รวมทั้งสิ้น 2,564 คน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 2564 ซึ่งจากจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนในวันดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกินจากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ว่าจะฉีดเพียงวันละ 1,000 คนภายในครึ่งวัน ทำให้ทีมงานฉีดวัคซีน ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

แม้ว่าทรัพยากรทั้งบุคลากรที่เริ่มอ่อนล้า และ สิ่งสนับสนุนที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่เพื่อประชาชนและส่วนรวม ทีมงานจึงยินดีที่จะเพิ่มยอดเป้าหมาย และ ขยายเวลาบริการทั้งวันเพื่อรองรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ส่งมอบมา อย่างไรก็ตาม จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ขอให้เดินทางมาถึงสถานที่รับวัคซีนก่อนเวลานัดหมาย ประมาณครึ่งชั่วโมง และต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ออกกำลังอย่างหนัก ทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน ดื่มน้ำประมาณ ครึ่งลิตร ถึง หนึ่งลิตร งดดื่มกาแฟ และแอลกอฮอล์ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม และ กรอกแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ล่วงหน้ามาจากบ้าน