ด่านตรวจยะลา คงความเข้มงวดต่อเนื่อง หลังต่อ พรบ.ฉุกเฉินฯ เพิ่ม 3 เดือน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

276

บรรยากาศในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ 20 มี.ค. 60 ยังเป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองหลัก

โดยที่บริเวณด่านตรวจหลักมลายูบางกอก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ประจำด่านตรวจ ยังคงเข้มงวดตรวจสอบ บุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคง ตรวจค้นอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รถเป้าหมายแจ้งเตือนการก่อเหตุ เพื่อไม่ให้คนร้ายมีโอกาสที่จะเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรง และให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เช่นเดียวกับในพื้นที่ย่านชุมชน ตลาดสด ยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ที่จะผ่านเข้ามาในย่านชุมชน ป้องกันการก่อเหตุของคนร้าย

ขณะที่ หน่วยข่าวความมั่นคง ได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หลังพบคนร้ายเตรียมการณ์ก่อเหตุด้วยการวางระเบิดในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะย่านชุมชน ธุรกิจ การค้า สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งเส้นทางสุ่มเสี่ยง ซึ่งตลอดห้วงที่ผ่านมา คนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้ (20 มี.ค. 60) เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น