ในหลวง ทรงประกอบอาหาร พระราชทาน แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และ ปชช.

1023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบอาหาร พระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนาม และพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม.ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เอง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้น ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอม ข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผัก ไข่เจียวหมูสับกระชายซอย คั่วกลิ้งไก่กระชายขาว ลาบเหนือคั่วกระชาย ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงร่างกายและต้านโรคโควิด-19 ได้แก่ กระชาย เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้

– เขตบางพลัด จำนวน 2,250 กล่อง
– เขตวัฒนา จำนวน 6,900 กล่อง
– เขตบางคอแหลม จำนวน 5,700 กล่อง
– เขตคลองเตย จำนวน 9,000 กล่อง
– เขตดุสิต จำนวน 11,946 กล่อง
– เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 8,400 กล่อง

การได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างหาที่สุดมิได้