รองอธิบดี กรมควบคุมโรค แจง บทบาท จัดสรรควัคซีน เป็นเรื่องของ ผู้ว่าฯกทม.

28

รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ย้ำ สธ.มีหน้าที่จัดหาวัคซีนเท่านั้น ส่วนการบริหารจัดการวัคซีน เป็นหน้าที่ของ ผู้ว่าฯในแต่ละจังหวัดในฐานะ ประธานคณะกก.ควบคุมโรคตัดสินใจ

จากกรณีที่มีโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความกังวลให้กับสังคม ล่าสุดวันนี้ (13 มิ.ย.64) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเรื่องการจัดสรรวัคซีนของแต่ละพื้นที่นั้น เป็นหน้าที่ของทางพื้นที่หรือ ผวจ.จังหวัดนั้นๆ ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจะพิจารณาหารือกันถึงแนวทางปฏิบัติโดยที่ รมว.สาธารณสุข และ ส่วนกลาง จะไม่เข้าไปมีบทบาท เพราะต้องการให้มีอิสระในการตัดสินใจ รมว.สาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลกำกับนโยบาย เช่นเดียวกับ กทม. เมื่อจัดสรรให้แล้ว กทม.ก็ไปกำหนดเป้าหมายย่อย หลักๆ คือ ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีความสำคัญของแต่ละพื้นที่

ขอชี้แจงเรื่องแผนการฉัดวัคซีน ระดับนโยบายของประเทศ ซึ่งให้บริการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านการสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า ผู้ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ อสม. และ จนท.ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ขณะที่เมื่อถึงเดือนมิถุนายนขยับเป้าออกมาเป็นการให้บริการกับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

“เมื่อทางกระทรวงได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลและทาง ศบค.เห็นชอบแล้วกรมควบคุมโรค จะส่งมอบวัคซีนให้กลุ่มต่างตามที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งทาง กทม.ก็ได้รับวัคซีนไปแล้ว เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆ” นพ.โสภณ กล่าว