เปิดหอพัก6 ม.อ.ปัตตานี เป็น รพ.สนามแห่งที่ 5 สู้วิกฤตโควิด-19 ของจ.ปัตตานี

79

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งมอบหอพัก 6 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 18 มิ.ย.2564 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดปัตตานี มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงจำเป็นต้องหาสถานที่เป็นการเร่งด่วนในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และคณะได้ร่วมประชุมหารือ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการขอใช้หอพัก 6 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานีหลังจากได้มีการหารือเรื่องการจัดการระบบดูแลผู้ป่วยและระบบความปลอดภัยของชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และชุมชนภายนอกแล้ว จึงได้ส่งมอบพื้นที่หอพัก 6 ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานที่ กักตัวสังเกตอาการตนเอง (HQ) ของบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบบริหารจัดการเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 280 เตียง ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปสำหรับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม นั้น เป็นไปตาม ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานสาธารณสุข