ด่วนที่สุด!! จุฬาราชมนตรี ออกประกาศตามหา น.ร.ศูนย์มัรกัสยะลา ตรวจเชื้อโควิด19

53

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศด่วนที่สุด ตามหา น.ร.จากศูนย์มัรกัสยะลา ไปตรวจเชื้อโควิด โดยให้ไปรายงานตัวต่อ จนท.อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน

สำนักจุฬาราชมนตรี โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แจ้งไปยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจนักเรียนที่เดินทางมาจากศูนย์มัรกัสยะลา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า ด้วยได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนหลายคนใน ศูนย์มัรกัสยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทำให้นักเรียนจากศูนย์มัรกัสยะลาที่ได้เดินทางกลับบ้าน ทั้งในจังหวัดยะลาและต่างจังหวัด มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลในครอบครัวและผู้อื่นได้

 

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกมัสยิดในสังกัด ได้ดำเนินการสำรวจสัปปุรุษว่ามีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวข้างตัน ขอความกรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าว รีบไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และรีบไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลหรือจุดบริการในพื้นที่ต่างๆ โดยเร็ว

พร้อมทั้งให้บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการกักตัวเองภายในบ้านหรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และขอให้บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลในครอบครัว งดไปละหมาดที่มัสยิด ทั้งละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จนกว่าผลการตรวจจะชี้ชัดว่าไม่มีการติดเชื้อดังกล่าว