“พิพัฒน์”มอบ!! สัญญลักษณ์ SHA Plus จุดพลุกิจกรรมท่องเที่ยว “เมืองภูเก็ต”

49

รมว.ท่องเที่ยว มอบตราสัญญลักษณ์ SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ขานรับ นโยบายเปิดประเทศของ นายกรัฐมนตรี โดยเลือก “เมือง”ไข่มุกอันดามัน”เป็นพื้นที่นำร้อง ดีเดย์ 1 ก.ค.2564

วันที่ 26 มิ.ย.2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus ณ โรงแรมแมริออท เมอร์ลิน บีช จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมงานนายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด และประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ด้วยการพัฒนามาตรฐานการบริการ ด้านสุขอนามัย ในทุกประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงถือเป็นพื้นที่นำร่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผน Phuket Sandbox ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus อันเป็นเครื่องหมายยืนยัน ถึงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงมั่นใจว่ามาตรฐาน SHA และ SHA Plus จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมา โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้แผน Phuket Sandbox รวมถึงเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ นำไปปรับใช้เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไป ดังนั้นขอให้รักษามาตรฐาน SHA และดำเนินธุรกิจภายใต้ “การท่องเที่ยวสีขาว” สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯททท. กล่าวย้ำว่า การดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ มาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้มาตรฐาน SHA ยังได้รับการรับรองจาก World Travel and Tourism Council (WTTC) เป็นการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสำหรับมาตรฐาน SHA ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 10,399 ราย และ วันนี้ มาตรฐาน SHA ต่อยอดไปสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 70 % สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ต่อไปปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 460 แห่ง ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทั้งด้าน ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ ททท.ยังได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ในการยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าภูเก็ตอีกด้วย