ประกาศปิด โรงเรียนปอเนาะ กระบี่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดลาม ยอดป่วยพุ่ง90ราย

56

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระบี่ ยังน่าเป็นห่วง ยอดผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพิ่มอีก 86 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 90 ราย ประกาศใช้โรงเรียนเป็น รพ.สนามชั่วคราว

วันที่ 6 ก.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.กระบี่ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) อ.คลองท่อม อ.เมืองกระบี่ และ อ.เหนือคลอง ลงพื้นที่สอบสวนโรค และตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือ ปอเนาะทรายขาว ต.ทรายขาว อ .คลองท่อม จ.กระบี่ หลังพบนักเรียนติดเชื้อจำนวนมาก ยอดสะสม จำนวน 86 คน ได้มีการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมเยื่อบุโพรงจมูก (Swab) นักเรียน กลุ่มเสี่ยงคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2564 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอคลองท่อม งดการเดินทางเข้าและออก โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ เป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3-23 ก.ค. 2564 ให้ดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคคลที่พักอาศัยในสถานศึกษาดังกล่าว จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 2564 และฉบับที่ 27/2564 วันที่ 5 ก.ค. 2564 ใช้โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นการการรักษาผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในรายที่ไม่แสดงอาการ โดยได้รับการดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลจนครบระยะการรักษา หรือจนกว่าอาการป่วยหายเป็นปกติ ก่อนกระจายไปตามโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 และโรงพยาบาลคลองท่อม สำหรับในรายที่มีอาการนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผวจ.กระบี่ กล่าวว่า เพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์เบื้องต้นได้สั่งการ ให้ปิดโรงเรียนดังกล่าว และให้จัดเป็นสถานที่ Local Quarantine สำหรับกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน พักอยู่ภายในห้องพักเท่านั้น ห้ามผู้ปกครองเยี่ยมโดยเด็ดขาด เป็นเวลา 21 วัน ดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคคลที่พักอาศัยในโรงเรียนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 2564 และให้โรงเรียนจัดทำอาหาร เป็นอาหารกล่องแจกจ่ายตามห้องพัก โดยแจ้งความต้องการรายการวัตถุดิบในการประกอบอาหารผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

พร้อมกันนี้ ให้อำเภอมอบหมายให้ฝ่ายปกครอง และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้ามไม่ให้มีการเข้าออกโรงเรียน และให้มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองทราบถึงความจำเป็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 5 ก.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย อำเภอคลองท่อม 86 ราย อำเภอ เกาะลันตา 1 ราย อำเภอเมืองกระบี่ 3 ราย รักษาโรงพยาบาลรัฐเอกชน 53 ราย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 (ร.15 พัน 1) จำนวน 27 รายและโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 (โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์) จำนวน 86 ราย