สโมสรนศ.แพทย์ ศิริราช ร่อนแถลงการณ์ จี้ รัฐบาล เร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

15

สโมสรนักศึกษา แพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง รัฐบาล”ประยุทธ์”  เร่งดำเนินการ จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ต่อสู้ไวรัสกลายพันธุ์ และ ดำเนินการ แจกจ่ายประชาชนทั่วถึง

วันที่ 15 ก.ค.2564 สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ถึงประเด็นการจัดสรรวัคซีนบริจาคและรายละเอียดการจัดซื้อวัคซีน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการต้านไวรัสกลายพันธุ์ แจกจ่ายให้ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดระบุว่า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะนี้ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมาก แม้ปัจจุบันจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มแพทย์และประชาชนทั่วไปบ้างแล้ว แต่วัคซีนที่นำมาใช้ตามนโยบายรัฐไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับมือการระบาด อีกทั้งการกระจายวัคซีนก็มีความล่าช้า ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนั้นยังมีข้อสงสัยมากมายจากประชาชนถึงความถูกต้องและโปร่งใส

สมาคมนักศึกษาแพทย์ศิริราช เห็นว่าการมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสำคัญมากสำหรับมาตรการควบคุมการระบาด จึงออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาล และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้

เร่งจัดหาวัคซีน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพต้านไวรัสกลายพันธุ์มาเป็นวัคซีนตัวหลัก ซึ่งเมื่อคิดถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความปลอดภัย วัคซีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดขณะนี้คือวัคซีน mRNA ซึ่งมีหลักฐานวิจัยรองรับแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน COVID-19 สูง

เร่งกระจายวัคซีน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งวัคซีนหลักแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว โดยเริ่มที่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้ออย่าง บุคลากรแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมไปถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด

เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาเลือกวัคซีน การศึกษาวิจัย สัญญาการจัดซื้อ การจัดการวัคซีนที่ได้รับจากต่างชาติ และแผนกระจายวัคซีน ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ผ่านขั้นตอนพิจารณาโดยปราศจากการทุจริต และถูกต้องตามหลักจริยธรรม