“ศักดิ์สยาม”ถกทีมงาน รมว.คมนาคม เตรียมนำผู้ป่วยโควิด กลับภูมิลำเนา

21

“ศักดิ์สยาม” ประชุม คณะทำงาน รมว.คมนาคม เตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตามมติ ครม.โดยมีอำนาจ สั่งการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการลำเลียง จัดส่ง เตรียมเตียง เพื่อการรักษา

วันที่ 21 ก.ค.2564 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประชุมติดตามการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ ด้วย Application Zoom โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม อาทิ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าฯ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมประชุมสำหรับ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ก.ค.2564 ที่ได้เห็นมอบหมายให้ รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบการจัดการนำผู้ป่วย Covid-19 ที่มีความประสงค์จะกลับไปพักรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนา ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขในการประสานกับผู้ป่วย  ในการลำเลียง จัดส่ง และประสานจังหวัดภูมิลำเนาปลายทาง โดย นายศักดิ์สยาม ได้รับผิดชอบจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษโดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป็นลักษณะของการช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประสานระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานของรัฐ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1330 รวมทั้งมาตรการในการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาของกระทรวงสาธารณสุข  ความพร้อมของ 6 จังหวัดในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เช่น การจัดตั้ง Community Isolation (CI)  โครงการที่จังหวัดดำเนินการ อาทิ โครงการอุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน ของ จ.บุรีรัมย์  โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันของ จ. อุบลราชธานี โดยมีปริมาณจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยของทั้ง 6 จังหวัด รวม 5,876 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาพร้อมเดินทาง ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วย COVID-19 ส่งรักษาอาการในจังหวัดภูมิลำเนา 6 จังหวัด มีอำนาจหน้าดำเนินการ ประสานสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย การเดินทางของผู้ป่วยกลับรักษาอาการ ในจังหวัดภูมิลำเนา รวมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่ภูมิลำเนา เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา สถานพยาบาล โรงพยาบาล หน่วยบริการรักษาอาการ

ทั้งนี้ รมว.คมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานด้านคมนาคมที่ดูแลด้านการขนส่งคน ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่างภายในรถ การทำความสะอาด รวมทั้งการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้กับผู้ป่วยระหว่างเดินทาง
2. ขอให้จังหวัดดำเนินการวางแผนการรองรับผู้ป่วยกลับบ้าน โดยให้มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ ในอนาคตเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วย
2. กรณีที่จังหวัด หรือหน่วยงานใดฯ ต้องการการสนับสนุนหรือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคม สามารถติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์หากมีผู้ประสงค์จะขอรับบริการ “จัดส่งผู้ป่วย Covid-19 กลับไปรักษาที่บ้านเกิด” สามารถโทรประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมในการดำเนินการจัดส่งผู้ป่วย ด้วยทรัพยากรของกระทรวงคมนาคม ทุกด้าน พร้อมดูแลตั้งแต่การเดินทาง อาหาร และประสานดำเนินงานเพื่อให้ผู้ป่วย ถึงยังสถานพยาบาลในจังหวัดภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และถึงมือแพทย์ โดยเร็วที่สุดตามมาตราฐานการบริการด้านสาธารณสุขต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ในการประสานส่งผู้ป่วยโควิด 19 กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา มีดังนี้ ฮอตไลน์ สปสช. โทร 1330 กด 15
-จังหวัดศรีสะเกษ สายด่วน 1422 และ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 065-240-0680 และ 065 -240-0691
– จังหวัดอำนาจเจริญ 090-241-0098 093-323 -4686 086-651-5424 095-192-4903
– จังหวัดสุรินทร์ 044-513-999(เฉพาะเวลาราชการ) และ 092-599-5108 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
– จังหวัดยโสธร 090-240-9930
– จังหวัดอุบลราชธานี 082-648-9270 096-693-2139 096-937-1783
– จังหวัดบุรีรัมย์ 025-765-5555