ททท. เปิดตัว The Best of SHA Awards 2021 คัดเลือกสุดยอด ผู้ประกอบการ

201

ททท.เปิด โครงการ The Best of SHA Awards 2021 เชิญ สถานประกอบการ 10 แห่ง ประชุม ผ่าน Live Streaming เพื่อ คัดเลือก สุดยอดผู้ประกอบการ รับรางวัล Amazing Safety and Health Administration

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น.ส.วฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ นายอคิร วงษ์เซ็ง บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว แฟนเพจ “อาสาพาไปหลง” ร่วมพูดคุยถึงการค้นหา สุดยอดสถานประกอบการ มาตรฐาน Amazing Safety and Health Administration (SHA) ใน 10 ประเภทกิจการ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ผ่านระบบ Live Streamingทั้งนี้ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกันจัดทำโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) กระตุ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันยกระดับสินค้าและบริการตามมาตรฐาน SHA เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19มาตรฐาน SHA ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ ของการให้บริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ ได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลก ว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติททท. จึงได้จัดทำโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA ใน 10 หมวดประเภทกิจการ หมวดภัตตาคาร /ร้านอาหาร, หมวดโรงแรม ที่พัก และโฮมเสตย์, หมวดนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว, หมวดยานพาหนะ, หมวดบริษัทนำเที่ยว, หมวดสุขภาพและความงาม, หมวดห้่างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, หมวดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, หมวดการจัดกิจกรรมโรงละครโรงมหรสพ และหมวดร้านค้าของที่ระลึกคณะกรรมการฯ จะนำผลมาพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐาน SHA ได้อย่างดีเยี่ยมใน 10 หมวดประเภทกิจการ ประเภทละ 1 ราย นอกจากนี้ยังมี The Best of SHA จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ดาว ประเภท 2 ดาว และประเภท 3 ดาว
นอกจากนี้โครงการ The Best of SHA Awards 2021 ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564 ลุ้นสิทธิรับของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท