น้ำท่วมใต้ 6 วันตายแล้ว 16 เตือนระวังจมน้ำ

307

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ระวังการจมน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หลังพบ 6 วันมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กถึง 6 ราย และห้ามแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าเด็ดขาด ถ้าร่างกายเปียกชื้นหรือกำลังยืนอยู่บนพื้นเปียก …

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายจังหวัดในภาคใต้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต สำหรับภัยสุขภาพที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำท่วม คือการจมน้ำและไฟฟ้าดูด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว โดยเฉพาะปัญหาเด็กจมน้ำ จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า สถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 14 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (5 ราย) สุราษฎร์ธานี (3 ราย) สงขลา พัทลุง และปัตตานี จังหวัดละ 2 ราย แยกเป็นชาย 10 ราย หญิง 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 6 ราย (อายุ 5-6 ปี) สาเหตุส่วนใหญ่ในเบื้องต้นของเด็กเกิดจากการลงไปเล่นน้ำและถูกน้ำพัด 5 ราย และพลัดตกน้ำ 1 ราย ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ เกิดจากการออกไปหาปลา (5 ราย) พลัดตกน้ำ (2 ราย) และเรือล่ม (1 ราย)

สำหรับคำแนะนำประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ดังนี้ 1. ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด 2. จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค เป็นต้น รวมถึงเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือซองกันน้ำ 3. เตรียมวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ลูกมะพร้าว ยางในรถยนต์ สำหรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน้ำท่วม

ทั้งนี้ หากอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมหรือจะเดินทางไปในบริเวณที่มีน้ำท่วม ควรยึดหลัก “3 ห้าม 2 ให้” เพื่อป้องกันการจมน้ำ ดังนี้ 3 ห้าม คือ 1)ห้ามหาปลา/เก็บผัก ในช่วงน้ำไหลหลาก 2) ห้ามดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ำ และ 3) ห้ามเด็กเล็กลงเล่นน้ำ เพราะน้ำอาจไหลแรงทำให้เด็กพลัดตกหรือถูกน้ำพัดได้ ส่วน 2 ให้ คือ 1) ให้สวมเสื้อชูชีพ (หรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย เช่น ถังแกลลอน/ขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝา) และ 2) ให้เดินทางเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกันเวลาฉุกเฉิน

7619568 15203401_10154165256950922_7035256907819157541_n 15241172_10154165255730922_5052605870531328841_n 15355642_10154165256800922_9149643530781601725_n