ทบ.ปรับ รพ.ค่ายทหาร ทั่วประเทศ รับผู้ป่วยโควิด 3,600 เตียง ตามบัญชานายกฯ

28

กองทัพบก ปรับ รพ.ค่ายทหาร ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในแต่ละจังหวัด รองรับได้ 3,600 เตียง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 ก.ค. 2564 พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์COVID-19 ล่าสุด ซึ่งทุกส่วนกำลังช่วยกันนำ ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐ จัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองช่วยเหลือและรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล อีกทั้งจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อคัดแยก พักคอย ก่อนส่งเข้าสถานพยาบาล “พร้อมกับให้ดำเนินการปรับสโมสรทหารและใช้สถานที่ของหน่วยทหารจัดทำเป็นพื้นที่พักคอย รวมทั้งการเพิ่มโรงพยาบาลสนามโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายของเหล่าทัพดำเนินการ” พล.ท.สันติพงศ์กล่าว และว่า

ล่าสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ‘ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบก’ กรมแพทย์ทหารบก และ ทุกกองทัพภาค เร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทันที โดยเฉพาะการปรับโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำพื้นที่หรือจังหวัด และให้เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบโดยให้ทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ

“เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดได้เต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกร่วมกับสาธารณสุขประจำพื้นที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลกองทัพบก 37 แห่งมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 3,600 เตียง อีกทั้งในปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกยังรับหน้าที่เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน ‘Home isolation’ ในแต่ละจังหวัดอีกด้วย” พล.ท.สันติพงศ์กล่าว

พล.ท.สันติพงศ์ กล่าวอีกว่า กองทัพบกกำลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ สโมสรทหารบก เพื่อจัดตั้งศูนย์ สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอ ก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามกองทัพบกและรพ.สนามในพื้นที่ กทม. ต่อไป

สำหรับโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกทุกแห่ง ที่ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำจังหวัด ล่าสุดเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 17 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,466 คน (24 กรกฎาคม 64) โดยในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เปิดรับการรักษาดูแลผู้ป่วย 2 แห่งได้แก่ รพ.สนามกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 (300 เตียง) รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 11 (178เตียง)

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับดูแลจำนวน 7 แห่ง (รพ.สนามกรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี,รพ.สนามศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่1 จ.ลพบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว, รพ.สนามกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่17 จ.กาญจนบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี) ,

ภาคอีสาน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 4 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด, รพ.สนามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จ.บุรีรัมย์, รพ.สนาม กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16 จ.ยโสธร)

ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รับผู้ป่วยแล้ว 2 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก, รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่35 จ.อุตรดิตถ์)

ภาคใต้ กองทัพภาคที่4รับผู้ป่วยแล้ว รวม 5 แห่ง (รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จ.สงขลา,รพ.สนามกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 จ.สงขลา, รพ.สนามกองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา, รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 จ.ระนอง, รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ.กระบี่)

โดยผู้ติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาและขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกได้ตลอด 24 ชม. CALL CENTER โทร 02-092-7766 และ 088-984-7605-10