จับตา!! ครม.”ลุงตู่” ชง ขยายกรอบก่อหนี้เพิ่ม2 แสนล้าน เผย1ล้านล้าน ใช้หมดแล้ว

33

“ประยุทธ์ ” เข้าทำเนียบฯ นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม. เตรียมเคาะมาตรการช่วยเหลือค่าเทอม นร.-นศ. ติดตามสถานการณ์โควิดหลัง ครบล็อกดาวน์ 14 วัน พบยอดป่วยยังพุ่งไม่หยุด

วันที่ 27 ก.ค.2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แทนการเวิร์กฟรอมโฮม โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ 4 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ดังนี้

1.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้นักเรียน โรงเรียนของรัฐและเอกชน คนละ 2,000 บาท รวมประมาณ 10.8 ล้านคน รวมวงเงิน 21,600 ล้านบาท 2.ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน ให้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 3.ให้สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปีการศึกษา 2564 ได้ 4.ฝึกอบรมด้านอาชีพให้ผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อคน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองและนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ โดยจะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา กำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลด 30% ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไปลด 10% ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ 60% และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ 40%

ขณะที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เสนอ ครม.เห็นชอบการขอขยายกรอบก่อหนี้เพิ่มเติม วงเงิน 2 แสนล้านบาท ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปี 2564 รองรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ 13 จังหวัด เนื่องจากขณะนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ใช้วงเงินหมดแล้ว

นอกจากนี้ ต้องจับตา ที่ประชุม ครม. คาดว่าจะมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ที่มีการเลื่อนพิจารณาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ยนี้ โดยมีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ว่าได้เสนอโยกนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย

และแต่งตั้ง นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมแผนจะใช้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ 8 แสน-1 ล้านไร่ ทำพลังงานสะอาด พร้อมโยก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนที่อาวุโสที่สุดในกระทรวงมหาดไทยไปเป็น ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดทางคนของการเมืองขึ้นเป็นอธิบดีแทน

นอกจากนี้คาดว่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์ โควิด-19 หลังมีการล็อกดาวน์ครบ 14 วันในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการดำเนินการเพิ่มเตียงสนามทั้งในค่ายทหาร และในหลายพื้นที่ รวมถึงการนำส่งนำผู้ป่วย โควิด-19 เดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา