ครม.ไฟเขียว จ่ายเยียวยา ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ “ล็อกดาวน์” รายละ1หมื่นบาท

39
ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมด 13 จังหวัด โดยลูกจ้าง ที่อยู่ในมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา คนละไม่เกิน 1 หมื่นบาท

 

วันที่ 27 ก.ค.2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน 15,027 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522 ล้านบาท จากเดิม 13,504 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

สำหรับ กรอบวงเงิน 15,027 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

สำหรับลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม 1 เดือน ในอัตรา 50% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทย จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากภาครัฐอีก 2,500 บาท รวมเป็น 1 หมื่นบาท

สำหรับนายจ้างรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน รวมแล้วไม่เกิน 200 คน หรือ ไม่เกิน 6 แสนบาทบาทที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเวลา 1 เดือน