รมว.ท่องเที่ยวฯ ลุย!! แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ชมประวัติศาสตร์ ไข่มุก”อันดามัน”

22

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าภูเก็ต “บ้านชินประชา” ชมการแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ เมือง”ไข่มุกอันดามัน” ในรอบ100ปี ตามโครงการ Phuket Sandbox

วันที่ 28 ก.ค. 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandbox (Day 3) ภายหลังกลับจากการเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าเยี่ยมชม “บ้านชินประชา” ซึ่งภายใน มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต ผ่านเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวภูเก็ต ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อาทิ เครื่องครัวโบราณ ภาพถ่าย ภาพวาด จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์” และ ”หอนาฬิกาพรหมเทพ” ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ทรงชิโนโปรตุกิส ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี นับเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองภูเก็ต

หลังจากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ ได้เดินเท้าเยี่ยมชมความงามของเมืองเก่าภูเก็ต แวะสักการะศาลเจ้าเเสงธรรม และทักทายประชาชน พร้อมเยื่ยมชมสถาปัตยกรรมในเมืองเก่า ชมการทำอังกู้ และ ชิมการผัดหมี่ฮกเกี๋ยนจากบ้าน 92 ซึ่งพบว่าทุกสถานที่แห่ง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมมีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด