เช็กได้เลย ประกันสังคม ประกาศโอนเงินเยียวยา ทุกมาตรา ให้เร่งเปิดพร้อมเพย์

73

เช็กรายละเอียด “ประกันสังคม” ประกาศโอนเงิน “เงินเยียวยา” ทุกมาตรา พร้อมตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ขณะมาตรา 33 กลุ่ม10จังหวัดโอนให้แล้ว 2.4 ล้านราย

วันที่ 20 ส.ค.2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงาน “ประกันสังคม” กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจ่าย “เงินเยียวยา”จะเป็นรอบ ๆ โดยลูกจ้างจะรับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างที่แจ้งไว้

ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด ทำการโอนติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม โอนไปแล้ว 2.4 ล้านคน
ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด ทำการโอนวันที่ 9 สิงหาคม โอนไปแล้ว 1.9 แสนคน
ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 16 จังหวัด จะทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม มีลูกจ้างประมาณ 403,000 คน และนายจ้าง 30,000 รายที่มีสิทธิ

นายจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด เริ่มทำการโอนวันที่ 10 สิงหาคม
กลุ่มตกหล่น มาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด จะโอนให้ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ

แรงงานอิสระมาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด จะทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม
แรงงานอิสระมาตรา 40 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ให้โอกาสสมัครเป็นผู้ประกันตนเพิ่ม และต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม

กลุ่มทบทวนสิทธิ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะนำเข้าระบบประกันสังคม และทยอยโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ส่วนกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด ทุกมาตรา รับเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จะนำเข้า ครม.เพื่อพิจารณา

นางสาวลัดดา อธิบายว่า กลุ่มที่ตกหล่นหมายถึง กลุ่มที่ทางประกันสังคมพยายามโอนเงินให้แต่ไม่สำเร็จ ดัวยเหตุผลดังนี้ ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคารปิด ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ “เราจะตรวจสอบสาเหตุกลุ่มผู้ตกหล่น และจะติดต่อนายจ้างให้แจ้งผู้ประกันตนว่าให้รีบดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งต่อไปจะทยอยโอนให้ทุกวันศุกร์ และโอนไปเรื่อย ๆ ตนครบจำนวนที่ตกหล่น”

ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิใน 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม คือผู้ที่ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news แล้วปรากกฎว่าไม่มีสิทธิ อาจด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ระบุประเภทสถานประกอบการไม่ถูกต้อง นายจ้างแจ้งชื่อลูกจ้างตกหล่น ชื่อบัตรประชาชนไม่ตรง มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

ให้กลุ่มทบทวนสิทธิติดต่อสำนักประกันสังคมทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง, e-service ของประกันสังคม (www.sso.go.th/eservices), ทางระบบข้อความของเพจเฟสบุ๊คสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.facebook.com/ssofanpage หรือโทรไปที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ “สำหรับ “เงินเยียวยา” แรงงานอิสระมาตรา 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัดที่ให้สมัครเพิ่ม เรากำหนดจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคมเท่านั้น หากจ่ายเงินไม่ทันเท่ากับไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เพราะยังไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์” นางสาวลัดดา กล่าว