มุสลิมอีสาน ใช้ความดี-ความจริงสู้กระแสบิดเบือนต่อต้าน

300

มุสลิมอีสาน วิจับพบ คนอีสานส่วนใหญ่ไม่ต่อต้านอิสลาม แต่มีคนกลุ่มน้อยจากที่อื่นไปสร้างกระแสบิดเบือน สร้างความแตกแยก ขัดแย้ง ระบุใช้ความดี-ความจริงสู้กระแสโจมตี

นายประวีณ ประพฤติชอบ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน เปิดเผยMtodayว่า จากกรณีที่มีกระแสต่อต้านอิสลามในพื้นที่ภาคอีสาน ต่อต้านการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่หลายแห่งและกระแสต่อต้านในโลกโซเชียล จึงได้จัดทำโครงการ เครือข่ายสื่อคุณธรรม นำสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘ในพื้นที่อีสานมุสลิมได้รับการต้อนรับดี อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข แต่ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ได้มีกระแสต่อต้านการก่อสร้างมัสยิด ต่อต้านมุสลิม โดยการบิดเบือนข้อมูล ผมและคณะจึงได้ทำวิจัยในพื้นที่ 5 จังหวัดอีสานตอนบนที่มีการต่อต้านการก่อสร้างมัสยิด โดยสอบถามชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิม ที่อยู่รอบๆมัสยิดพื้นที่ 5 กิโลเมตร พบว่า ชาวบ้านไม่มีปัญหาในการก่อสร้างมัสยิด รวมถึงต่อต้านอิสลามแต่อย่างใด’ นาบประวีน กล่าว

เขา ระบุว่า กระแสการต่อต้านผ่านจากโลกโซเชียล และมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ชาวบ้านที่เข้าร่วมได้รับเบี้ยเลี้ย ก็ได้เข้าร่วมตามที่มีการชักชวน แต่หลังจากอีเวนต์ชาวบ้านก็ไม่ได้คิดหรือดำเนินการอะไรต่อ เหมือนอีเวนต์จบก็จบไป กลับมาก็ใช้ชีวิตปกติ

‘ชาวอีสาน เห็นว่า ศาสนาเป็นของสูงไม่ควรไปก้าวก่ายกัน การนับถือการปฏิบัติเป็นไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคล และทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดี ชาวอีสานโดยทั่วไป จึงไม่มีปัญหามุสลิม แต่กระแสมาจากภายนอก มาจากกลุ่มเล็กๆ ที่ได้นำข้อมูลไปบิดเบือนโจมตีแต่คนทั่วไปเข้าใจดี’ นายประวีน กล่าว

ในการต่อสู้กับกระแสบิดเบือน กองทุนฯได้สนับสนุนการจัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยได้รับสมัครเยาวชนรวมตัวกันเป็นทีมมาร่วมทำสื่อ ซึ่งมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่หลายจังหวัดสมัครเข้ามา 23 ทีม ในจำนวนนี้ มีมุสลิมเพียง 2 ทีมครึ่ง และนำทีมทั้งหมดมาเข้าเวิร์คคอร์ส และนำไปสู่การนำเสนอผลงานสื่อ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

‘เป็นโครงการเล็กๆที่เราหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อคุณธรรม การอยู่ร่วมกัน ซึ่งในวันมอบรางวัลมีการเสวนาโดยศาสนิกต่างๆ เป็นการสะท้อนมุมมองในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละศาสนิกต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ กลุ่มที่ออกมาต่อต้าน สร้างกระแสบิดเบือนสร้างความแตกแยก เป็นเพียงกลุ่มคนเล็กน้อย ที่มาจากพื้นที่อื่น มาสร้างความขัดแย้งในอีสาน ซึ่งเราก็จะใช้ความดีกว่า ความจริงต่อสู้กับกระแสต่อต้านในโลกโซเชียล’ นายประวีน กล่าว