​หนุ่มชายแดนใต้ แห่สมัคร เป็นทหารพราน เพียบ!!

584

  เข้ม ต้องแข็งแรงผ่านการทดสอบร่างกายทุกด่าน “ผู้การ” ยัน ไม่มีการเสียเงิน มีการตรวจคัดกรอง อย่างดี

ผู้การสิงโต พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.กรมทหารพราน 41 พบปะ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็น อส.ทหารพรานใหม่  ของ กรม.ทพ.41 
ในการรับสมัครเพื่อบรรจุเข้าเป็น อส.ทพ.ในครั้งนี้ หน่วยได้ทำการชี้แจงให้ผู้เข้ามาทดสอบทราบโดยทั่วถึงว่า หน่วยไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น หากบุคคลใดโดนเรียกเก็บเงิน ให้แจ้ง ผบ.กรม ทพ.41 โดยตรง  
โดยเมื่อรายงานตัว แล้ว จะมีการตรวจร่างกาย ตรวจสารเสพติด ตรวจเก็บสารพันธุกรรมDNA ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(วิ่ง 2 กม.,ดันพื้น 2 นาที ,ลุกนั่ง 2 นาที) และ ทดสอบความรู้ทั่วไป
ที่สำคัญ ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนั้น  หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านสถานีใด ไม่มีสิทธิ์ทดสอบสถานีต่อไป
โดยมี เจ้าหน้าที่ จาก กนว.สขว.ฯ, ฉก.ทพ.22,43,44 ที่มาสนับสนุนในการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.ในครั้งนี้ ณ กรม.ทพ.41 รามัน ยะลา