นายกเล็กเมืองปัตตานีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

50

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ อายุ 10 – 12 ปี จำนวน  100 คนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560  ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานีจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการเล่นกีฬาหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560  ณ สนามหญ้าเทียม ( หน้าสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี )