“บิ๊กตู่” สั่งเร่งจ่ายเยียวยาให้ถึงมือ ปชช. กำชับคลัง ทบทวน บัตรคนจน-คนละครึ่ง

44

นายกรัฐมนตรี สั่งเร่งจ่ายเยียวยา ม.33 -39- 40 ให้ถึงมือประชาชน พร้อมกำชับคลังทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-คนละครึ่ง หวังช่วยประชาชนทุกกลุ่ม

วันที่ 8 ก.ย.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จและพึงพอใจความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 33, 39 และ 40 ว่ารัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด

โดยได้มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราไปแล้ว จำนวน 8,865,806 ราย และนายจ้าง จำนวน 117,758 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 41,160.86 ล้านบาท หรือคืบหน้าไปถึงร้อยละ 97 จากกรอบที่อนุมัติเดิม แบ่งเป็น สำหรับการจ่ายเงินเยียาวยา ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม 29 จังหวัด ในรอบแรกได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้นดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33 จำนวนโอน 3,269,993 ราย จำนวนเงิน 8,174.98 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน)
นายจ้าง จำนวนโอน 117,758 ราย จำนวนเงิน 5,006.81 ล้านบาท (ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท/ลูกจ้าง/เดือน ไม่เกิน 200 คน)
ผู้ประกันตน ม.39 จำนวนโอน 1,293,921 ราย จำนวนเงิน 6,469.60 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000/ราย)
ผู้ประกันตน ม.40 จำนวนโอน 4,301,892 ราย จำนวนเงิน 21,509.46 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000/ราย)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เร่งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ทั่งถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมและรวดเร็วอีก รวมทั้งยังจะมีการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด